10 79 600 600 3 8 A9:A20 False False False
CUADRO N 8
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR NÚMERO DE PARCELAS,
SEGÚN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Total de  Explotaciones Agropecuarias Número de Explotaciones Agropecuarias
Con 1 Parcela Con 2 Parcelas Con 3 Parcelas Con 4 Parcelas Con 5 Parcelas Con 6 Parcelas Con 7    Parcelas y más
 
  El Sauce                           1 671           1 217              337               77               30                 4                 2                 4
De 0.5 Manzana a Menos                                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
De 0.51 a 1 Manzanas                               17               17                  -                  -                  -                  -                  -                  -
De 1.01 a 2.5 Manzanas                             113              109                 4                  -                  -                  -                  -                  -
De 2.51 a 5 Manzanas                             217              187               25                 5                  -                  -                  -                  -
De 5.01 a 10 Manzanas                             299              245               43               11                  -                  -                  -                  -
De 10.01 a 20 Manzanas                             349              239               94               12                 2                 2                  -                  -
De 20.01 a 50 Manzanas                             419              276              103               25               13                  -                 1                 1
De 50.01 a 100 Manzanas                             157               92               47               12                 5                  -                  -                 1
De 100.01 a 200 Manzanas                               65               34               15                 6                 6                 2                 1                 1
De 200.01 a 500 Manzanas                               29               18                 3                 5                 2                  -                  -                 1
De 500.01 a más Manzanas                                 6                  -                 3                 1                 2                  -                  -                  -