10 77 600 600 3 8 A9:A20 False False False
CUADRO N 5
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES, POR SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA
 SEGÚN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Total  Productores(as) Individuales Total Varones Mujeres
Vive en la E.A. No Vive en la E.A. Vive en la E.A. No Vive en la E.A. Vive en la E.A. No Vive en la E.A.
 
  El Sauce                   1 660               1 374                  286               1 129                  232                  245                   54
De 0.5 Manzana a Menos                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
De 0.51 a 1 Manzanas                      17                   16                     1                   12                      -                     4                     1
De 1.01 a 2.5 Manzanas                    113                   98                   15                   61                   12                   37                     3
De 2.51 a 5 Manzanas                    215                  180                   35                  134                   27                   46                     8
De 5.01 a 10 Manzanas                    299                  263                   36                  219                   28                   44                     8
De 10.01 a 20 Manzanas                    347                  287                   60                  242                   52                   45                     8
De 20.01 a 50 Manzanas                    417                  347                   70                  303                   57                   44                   13
De 50.01 a 100 Manzanas                    154                  128                   26                  112                   23                   16                     3
De 100.01 a 200 Manzanas                      64                   40                   24                   33                   21                     7                     3
De 200.01 a 500 Manzanas                      28                   14                   14                   12                     8                     2                     6
De 500.01 a más Manzanas                        6                     1                     5                     1                     4                      -                     1