10 57 600 600 3 7 A8:A19 False False False
CUADRO N 2
NÚMERO DE PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES, POR  SEXO Y GRUPOS
DE EDADES, SEGÚN TAMAÑO DE LAS EA's
Tamaño de las EA's  Total Productores(as) Individuales Total de Productores Varones Varones Total de Productoras Mujeres Mujeres
Menos de 25 Años De 25 a 34 Años De 35 a 44 Años De 45 a 54 Años De 55 a 64 Años De 65 a más Años Edad Varón Ignorada Menos de 25 Años De 25 a 34 Años De 35 a 44 Años De 45 a 54 Años De 55 a 64 Años De 65 a más Años Edad Mujer Ignorada
 
  El Sauce                  1 660            1 361               22             157             357             338             260             225                 2              299                 -               19               56               74               56               94                 -
De 0.5 Manzana a Menos                        -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -
De 0.51 a 1 Manzanas                      17                 12                 -                 1                 6                 2                 1                 2                 -                  5                 -                 1                 1                 -                 -                 3                 -
De 1.01 a 2.5 Manzanas                    113                 73                 -               13               30               16                 8                 6                 -                40                 -                 2                 9                 9                 6               14                 -
De 2.51 a 5 Manzanas                    215               161                 4               32               45               38               23               18                 1                54                 -                 5               10               13                 9               17                 -
De 5.01 a 10 Manzanas                    299               247                 2               35               65               62               44               39                 -                52                 -                 2               11               12               10               17                 -
De 10.01 a 20 Manzanas                    347               294               11               24               71               82               64               42                 -                53                 -                 5               11               12                 7               18                 -
De 20.01 a 50 Manzanas                    417               360                 2               31               94               92               68               73                 -                57                 -                 4                 9               16               11               17                 -
De 50.01 a 100 Manzanas                    154               135                 1               15               24               33               34               27                 1                19                 -                 -                 4                 4                 6                 5                 -
De 100.01 a 200 Manzanas                      64                 54                 -                 4               19               10               10               11                 -                10                 -                 -                 -                 5                 3                 2                 -
De 200.01 a 500 Manzanas                      28                 20                 2                 2                 3                 3                 6                 4                 -                  8                 -                 -                 1                 2                 4                 1                 -
De 500.01 a más Manzanas                        6                  5                 -                 -                 -                 -                 2                 3                 -                  1                 -                 -                 -                 1                 -                 -                 -