CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Larreynaga              1 447             1 043                404                               219                               165                                 54
De 0.5 Manzana a Menos                  17                    8                    9                                   2                                    -                                   2
De 0.51 a 1 Manzanas                  45                  21                  24                                   3                                    -                                   3
De 1.01 a 2.5 Manzanas                  97                  66                  31                                   4                                   3                                   1
De 2.51 a 5 Manzanas                167                100                  67                                 18                                   7                                 11
De 5.01 a 10 Manzanas                191                119                  72                                 22                                 12                                 10
De 10.01 a 20 Manzanas                270                196                  74                                 39                                 31                                   8
De 20.01 a 50 Manzanas                367                289                  78                                 56                                 46                                 10
De 50.01 a 100 Manzanas                168                146                  22                                 39                                 37                                   2
De 100.01 a 200 Manzanas                  79                  63                  16                                 19                                 16                                   3
De 200.01 a 500 Manzanas                  29                  21                    8                                   6                                   4                                   2
De 500.01 a más Manzanas                  17                  14                    3                                 11                                   9                                   2