CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  La Libertad                 693                579                114                               105                                 94                                 11
De 0.5 Manzana a Menos                    -                    -                    -                                    -                                    -                                    -
De 0.51 a 1 Manzanas                    3                    2                    1                                    -                                    -                                    -
De 1.01 a 2.5 Manzanas                    5                    3                    2                                    -                                    -                                    -
De 2.51 a 5 Manzanas                    7                    3                    4                                    -                                    -                                    -
De 5.01 a 10 Manzanas                  25                  14                  11                                   2                                   2                                    -
De 10.01 a 20 Manzanas                  42                  34                    8                                   7                                   6                                   1
De 20.01 a 50 Manzanas                148                121                  27                                 18                                 14                                   4
De 50.01 a 100 Manzanas                212                179                  33                                 35                                 32                                   3
De 100.01 a 200 Manzanas                156                141                  15                                 27                                 25                                   2
De 200.01 a 500 Manzanas                  83                  71                  12                                 13                                 12                                   1
De 500.01 a más Manzanas                  12                  11                    1                                   3                                   3                                    -