CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  El País          196 909          161 323            35 586                           27 271                           24 084                             3 187
De 0.5 Manzana a Menos             7 319             4 581             2 738                               386                               286                               100
De 0.51 a 1 Manzanas            10 712             7 417             3 295                               918                               702                               216
De 1.01 a 2.5 Manzanas            21 270            16 223             5 047                             2 748                             2 298                               450
De 2.51 a 5 Manzanas            26 343            21 085             5 258                             3 889                             3 361                               528
De 5.01 a 10 Manzanas            28 308            23 296             5 012                             4 398                             3 872                               526
De 10.01 a 20 Manzanas            26 755            22 536             4 219                             4 110                             3 703                               407
De 20.01 a 50 Manzanas            38 311            32 727             5 584                             5 111                             4 632                               479
De 50.01 a 100 Manzanas            21 310            18 638             2 672                             2 795                             2 557                               238
De 100.01 a 200 Manzanas            10 447             9 253             1 194                             1 644                             1 491                               153
De 200.01 a 500 Manzanas             4 832             4 365                467                               978                               908                                 70
De 500.01 a más Manzanas             1 302             1 202                100                               294                               274                                 20