CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Rivas              8 950             7 034             1 916                               857                               740                               117
De 0.5 Manzana a Menos                522                289                233                                 16                                 12                                   4
De 0.51 a 1 Manzanas                891                580                311                                 43                                 31                                 12
De 1.01 a 2.5 Manzanas             1 466             1 063                403                                 96                                 74                                 22
De 2.51 a 5 Manzanas             1 607             1 247                360                               127                               100                                 27
De 5.01 a 10 Manzanas             1 562             1 308                254                               158                               142                                 16
De 10.01 a 20 Manzanas             1 233             1 083                150                               136                               130                                   6
De 20.01 a 50 Manzanas             1 028                903                125                               169                               157                                 12
De 50.01 a 100 Manzanas                340                308                  32                                 47                                 44                                   3
De 100.01 a 200 Manzanas                163                134                  29                                 31                                 22                                   9
De 200.01 a 500 Manzanas                  91                  80                  11                                 19                                 17                                   2
De 500.01 a más Manzanas                  47                  39                    8                                 15                                 11                                   4