CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  RAAS             22 585            19 053             3 532                             1 484                             1 315                               169
De 0.5 Manzana a Menos                  36                  21                  15                                   2                                   2                                    -
De 0.51 a 1 Manzanas                149                110                  39                                 12                                   9                                   3
De 1.01 a 2.5 Manzanas                290                213                  77                                   8                                   7                                   1
De 2.51 a 5 Manzanas                604                471                133                                 33                                 29                                   4
De 5.01 a 10 Manzanas             1 159                888                271                                 52                                 41                                 11
De 10.01 a 20 Manzanas             2 032             1 591                441                               115                                 94                                 21
De 20.01 a 50 Manzanas             7 629             6 347             1 282                               484                               419                                 65
De 50.01 a 100 Manzanas             5 914             5 114                800                               388                               350                                 38
De 100.01 a 200 Manzanas             3 124             2 774                350                               238                               221                                 17
De 200.01 a 500 Manzanas             1 351             1 238                113                               127                               119                                   8
De 500.01 a más Manzanas                297                286                  11                                 25                                 24                                   1