CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  RAAN             16 514            14 222             2 292                               961                               887                                 74
De 0.5 Manzana a Menos                224                154                  70                                   4                                   3                                   1
De 0.51 a 1 Manzanas                270                192                  78                                   4                                   2                                   2
De 1.01 a 2.5 Manzanas                635                493                142                                 29                                 26                                   3
De 2.51 a 5 Manzanas             1 260             1 011                249                                 63                                 51                                 12
De 5.01 a 10 Manzanas             1 861             1 544                317                               109                                 99                                 10
De 10.01 a 20 Manzanas             2 424             2 096                328                               107                                 99                                   8
De 20.01 a 50 Manzanas             4 773             4 175                598                               282                               262                                 20
De 50.01 a 100 Manzanas             2 943             2 614                329                               195                               182                                 13
De 100.01 a 200 Manzanas             1 413             1 282                131                                 94                                 91                                   3
De 200.01 a 500 Manzanas                589                546                  43                                 62                                 61                                   1
De 500.01 a más Manzanas                122                115                    7                                 12                                 11                                   1