CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Nueva Segovia             11 936            10 136             1 800                             3 178                             2 811                               367
De 0.5 Manzana a Menos                331                233                  98                                 74                                 52                                 22
De 0.51 a 1 Manzanas                834                652                182                               177                               131                                 46
De 1.01 a 2.5 Manzanas             1 592             1 310                282                               456                               380                                 76
De 2.51 a 5 Manzanas             1 852             1 568                284                               567                               502                                 65
De 5.01 a 10 Manzanas             2 135             1 828                307                               559                               511                                 48
De 10.01 a 20 Manzanas             1 928             1 666                262                               474                               433                                 41
De 20.01 a 50 Manzanas             1 970             1 714                256                               510                               467                                 43
De 50.01 a 100 Manzanas                856                765                  91                               214                               198                                 16
De 100.01 a 200 Manzanas                292                269                  23                               101                                 96                                   5
De 200.01 a 500 Manzanas                120                111                    9                                 39                                 36                                   3
De 500.01 a más Manzanas                  26                  20                    6                                   7                                   5                                   2