CUADRO N° 21
NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON SISTEMAS DE RIEGO POR TIPO DE SISTEMA,
SEGÚN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Cantidad de Explotaciones Agropecuarias Total de EA's Con 1 o más Sistemas de Riego  Sistema de Riego
Por Gravedad Por Goteo Por Aspersión Convencional Por Aspersión Pivote Ignorado
 
Matagalpa                      21 931                        1 622                        1 137                            95                          428                               -                       11
De 0.5 Manzana a Menos                          592                            33                            26                              1                              6                               -                          -
De 0.51 a 1 Manzanas                        1 174                            46                            30                               -                            16                               -                          -
De 1.01 a 2.5 Manzanas                        2 686                          117                            85                              5                            26                               -                         2
De 2.51 a 5 Manzanas                        3 513                          220                          147                            11                            64                               -                         1
De 5.01 a 10 Manzanas                        3 683                          252                          158                            18                            78                               -                         3
De 10.01 a 20 Manzanas                        3 390                          240                          162                            16                            64                               -                         3
De 20.01 a 50 Manzanas                        3 709                          343                          257                            20                            75                               -                         1
De 50.01 a 100 Manzanas                        1 719                          163                          119                            11                            39                               -                          -
De 100.01 a 200 Manzanas                          842                            97                            72                              6                            26                               -                         1
De 200.01 a 500 Manzanas                          456                            69                            50                              4                            22                               -                          -
De 500.01 a más Manzanas                          167                            42                            31                              3                            12                               -                          -