CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Matagalpa             21 614            18 164             3 450                             3 004                             2 709                               295
De 0.5 Manzana a Menos                591                417                174                                 34                                 27                                   7
De 0.51 a 1 Manzanas             1 168                892                276                                 98                                 85                                 13
De 1.01 a 2.5 Manzanas             2 672             2 158                514                               301                               263                                 38
De 2.51 a 5 Manzanas             3 485             2 912                573                               536                               475                                 61
De 5.01 a 10 Manzanas             3 645             3 069                576                               557                               503                                 54
De 10.01 a 20 Manzanas             3 359             2 866                493                               515                               469                                 46
De 20.01 a 50 Manzanas             3 658             3 178                480                               464                               429                                 35
De 50.01 a 100 Manzanas             1 672             1 462                210                               226                               207                                 19
De 100.01 a 200 Manzanas                808                712                  96                               139                               125                                 14
De 200.01 a 500 Manzanas                412                363                  49                                 91                                 85                                   6
De 500.01 a más Manzanas                144                135                    9                                 43                                 41                                   2