CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Masaya             11 719             8 260             3 459                             1 002                               843                               159
De 0.5 Manzana a Menos             2 753             1 637             1 116                               104                                 79                                 25
De 0.51 a 1 Manzanas             1 989             1 251                738                               105                                 79                                 26
De 1.01 a 2.5 Manzanas             2 822             2 059                763                               222                               188                                 34
De 2.51 a 5 Manzanas             2 231             1 735                496                               259                               228                                 31
De 5.01 a 10 Manzanas             1 144                924                220                               172                               149                                 23
De 10.01 a 20 Manzanas                441                365                  76                                 72                                 59                                 13
De 20.01 a 50 Manzanas                218                180                  38                                 37                                 32                                   5
De 50.01 a 100 Manzanas                  68                  60                    8                                 17                                 15                                   2
De 100.01 a 200 Manzanas                  25                  24                    1                                   8                                   8                                    -
De 200.01 a 500 Manzanas                  22                  20                    2                                   4                                   4                                    -
De 500.01 a más Manzanas                    6                    5                    1                                   2                                   2                                    -