CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Managua              8 423             6 665             1 758                               941                               839                               102
De 0.5 Manzana a Menos                476                296                180                                 20                                 16                                   4
De 0.51 a 1 Manzanas                656                435                221                                 42                                 35                                   7
De 1.01 a 2.5 Manzanas             1 265                935                330                               111                                 99                                 12
De 2.51 a 5 Manzanas             1 532             1 203                329                               141                               124                                 17
De 5.01 a 10 Manzanas             1 430             1 184                246                               155                               139                                 16
De 10.01 a 20 Manzanas             1 117                948                169                               152                               138                                 14
De 20.01 a 50 Manzanas                942                798                144                               162                               144                                 18
De 50.01 a 100 Manzanas                497                425                  72                                 81                                 71                                 10
De 100.01 a 200 Manzanas                282                248                  34                                 48                                 45                                   3
De 200.01 a 500 Manzanas                164                139                  25                                 21                                 20                                   1
De 500.01 a más Manzanas                  62                  54                    8                                   8                                   8                                    -