CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Madriz              7 894             6 596             1 298                             1 752                             1 532                               220
De 0.5 Manzana a Menos                176                112                  64                                 20                                 12                                   8
De 0.51 a 1 Manzanas                704                512                192                                 95                                 72                                 23
De 1.01 a 2.5 Manzanas             1 433             1 166                267                               363                               316                                 47
De 2.51 a 5 Manzanas             1 603             1 350                253                               350                               308                                 42
De 5.01 a 10 Manzanas             1 443             1 231                212                               321                               278                                 43
De 10.01 a 20 Manzanas             1 101                959                142                               246                               229                                 17
De 20.01 a 50 Manzanas                901                786                115                               230                               200                                 30
De 50.01 a 100 Manzanas                315                284                  31                                 60                                 55                                   5
De 100.01 a 200 Manzanas                147                130                  17                                 43                                 40                                   3
De 200.01 a 500 Manzanas                  58                  54                    4                                 21                                 19                                   2
De 500.01 a más Manzanas                  13                  12                    1                                   3                                   3                                    -