CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  León             11 543             9 043             2 500                             1 753                             1 519                               234
De 0.5 Manzana a Menos                119                  68                  51                                   3                                   1                                   2
De 0.51 a 1 Manzanas                406                239                167                                 13                                   7                                   6
De 1.01 a 2.5 Manzanas                946                658                288                                 80                                 61                                 19
De 2.51 a 5 Manzanas             1 693             1 236                457                               174                               139                                 35
De 5.01 a 10 Manzanas             1 940             1 511                429                               259                               217                                 42
De 10.01 a 20 Manzanas             2 136             1 698                438                               336                               295                                 41
De 20.01 a 50 Manzanas             2 418             2 022                396                               434                               387                                 47
De 50.01 a 100 Manzanas             1 096                937                159                               238                               221                                 17
De 100.01 a 200 Manzanas                482                409                  73                               122                               106                                 16
De 200.01 a 500 Manzanas                225                190                  35                                 64                                 57                                   7
De 500.01 a más Manzanas                  82                  75                    7                                 30                                 28                                   2