CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Jinotega             23 768            20 249             3 519                             2 828                             2 546                               282
De 0.5 Manzana a Menos                582                411                171                                 35                                 27                                   8
De 0.51 a 1 Manzanas             1 213                936                277                                 78                                 65                                 13
De 1.01 a 2.5 Manzanas             2 583             2 054                529                               241                               208                                 33
De 2.51 a 5 Manzanas             3 642             3 010                632                               395                               354                                 41
De 5.01 a 10 Manzanas             4 655             3 977                678                               574                               512                                 62
De 10.01 a 20 Manzanas             4 234             3 695                539                               580                               520                                 60
De 20.01 a 50 Manzanas             4 187             3 714                473                               524                               486                                 38
De 50.01 a 100 Manzanas             1 801             1 642                159                               233                               219                                 14
De 100.01 a 200 Manzanas                590                544                  46                               107                                 97                                 10
De 200.01 a 500 Manzanas                227                213                  14                                 46                                 43                                   3
De 500.01 a más Manzanas                  54                  53                    1                                 15                                 15                                    -