CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Granada              4 691             3 387             1 304                               507                               434                                 73
De 0.5 Manzana a Menos                583                328                255                                 16                                 13                                   3
De 0.51 a 1 Manzanas                523                301                222                                 20                                 14                                   6
De 1.01 a 2.5 Manzanas                963                637                326                                 79                                 59                                 20
De 2.51 a 5 Manzanas             1 026                785                241                               116                                 99                                 17
De 5.01 a 10 Manzanas                661                545                116                               130                               115                                 15
De 10.01 a 20 Manzanas                358                291                  67                                 42                                 39                                   3
De 20.01 a 50 Manzanas                301                259                  42                                 45                                 41                                   4
De 50.01 a 100 Manzanas                121                103                  18                                 20                                 19                                   1
De 100.01 a 200 Manzanas                  71                  63                    8                                 21                                 20                                   1
De 200.01 a 500 Manzanas                  52                  46                    6                                 13                                 11                                   2
De 500.01 a más Manzanas                  32                  29                    3                                   5                                   4                                   1