CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Estelí              7 712             6 502             1 210                             2 916                             2 541                               375
De 0.5 Manzana a Menos                  99                  70                  29                                 19                                 13                                   6
De 0.51 a 1 Manzanas                401                299                102                               130                               102                                 28
De 1.01 a 2.5 Manzanas             1 017                806                211                               355                               289                                 66
De 2.51 a 5 Manzanas             1 306             1 082                224                               510                               423                                 87
De 5.01 a 10 Manzanas             1 393             1 177                216                               550                               482                                 68
De 10.01 a 20 Manzanas             1 301             1 137                164                               523                               477                                 46
De 20.01 a 50 Manzanas             1 293             1 141                152                               507                               463                                 44
De 50.01 a 100 Manzanas                508                443                  65                               174                               161                                 13
De 100.01 a 200 Manzanas                253                224                  29                                 84                                 75                                   9
De 200.01 a 500 Manzanas                117                103                  14                                 52                                 48                                   4
De 500.01 a más Manzanas                  24                  20                    4                                 12                                   8                                   4