CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Chontales              6 999             5 688             1 311                             1 164                             1 057                               107
De 0.5 Manzana a Menos                  50                  35                  15                                   5                                   4                                   1
De 0.51 a 1 Manzanas                122                  82                  40                                   9                                   5                                   4
De 1.01 a 2.5 Manzanas                192                144                  48                                 19                                 16                                   3
De 2.51 a 5 Manzanas                256                175                  81                                 14                                 14                                    -
De 5.01 a 10 Manzanas                367                260                107                                 25                                 20                                   5
De 10.01 a 20 Manzanas                631                469                162                                 59                                 49                                 10
De 20.01 a 50 Manzanas             1 914             1 518                396                               257                               233                                 24
De 50.01 a 100 Manzanas             1 656             1 413                243                               331                               303                                 28
De 100.01 a 200 Manzanas             1 119                972                147                               255                               231                                 24
De 200.01 a 500 Manzanas                563                505                  58                               154                               147                                   7
De 500.01 a más Manzanas                129                115                  14                                 36                                 35                                   1