CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Chinandega             11 012             8 632             2 380                             2 356                             2 045                               311
De 0.5 Manzana a Menos                282                165                117                                 13                                 10                                   3
De 0.51 a 1 Manzanas                561                363                198                                 48                                 36                                 12
De 1.01 a 2.5 Manzanas             1 401             1 007                394                               200                               159                                 41
De 2.51 a 5 Manzanas             1 892             1 459                433                               293                               250                                 43
De 5.01 a 10 Manzanas             2 258             1 747                511                               487                               415                                 72
De 10.01 a 20 Manzanas             1 780             1 471                309                               441                               390                                 51
De 20.01 a 50 Manzanas             1 613             1 370                243                               487                               444                                 43
De 50.01 a 100 Manzanas                664                567                  97                               185                               162                                 23
De 100.01 a 200 Manzanas                301                254                  47                               102                                 89                                 13
De 200.01 a 500 Manzanas                172                147                  25                                 72                                 63                                   9
De 500.01 a más Manzanas                  88                  82                    6                                 28                                 27                                   1