CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Carazo              5 903             4 670             1 233                               798                               674                               124
De 0.5 Manzana a Menos                297                204                  93                                 14                                 10                                   4
De 0.51 a 1 Manzanas                430                290                140                                 20                                 13                                   7
De 1.01 a 2.5 Manzanas             1 214                935                279                               128                               105                                 23
De 2.51 a 5 Manzanas             1 255                997                258                               194                               163                                 31
De 5.01 a 10 Manzanas                986                783                203                               150                               125                                 25
De 10.01 a 20 Manzanas                662                544                118                               114                               101                                 13
De 20.01 a 50 Manzanas                630                538                  92                               107                                 93                                 14
De 50.01 a 100 Manzanas                253                221                  32                                 44                                 39                                   5
De 100.01 a 200 Manzanas                104                  91                  13                                 14                                 12                                   2
De 200.01 a 500 Manzanas                  57                  53                    4                                 10                                 10                                    -
De 500.01 a más Manzanas                  15                  14                    1                                   3                                   3                                    -