CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Río San Juan              7 783             6 675             1 108                               499                               457                                 42
De 0.5 Manzana a Menos                  31                  21                  10                                   1                                    -                                   1
De 0.51 a 1 Manzanas                  37                  29                    8                                   2                                   1                                   1
De 1.01 a 2.5 Manzanas                101                  77                  24                                   2                                   1                                   1
De 2.51 a 5 Manzanas                253                214                  39                                 15                                 14                                   1
De 5.01 a 10 Manzanas                565                438                127                                 26                                 21                                   5
De 10.01 a 20 Manzanas             1 013                841                172                                 57                                 51                                   6
De 20.01 a 50 Manzanas             3 229             2 757                472                               173                               159                                 14
De 50.01 a 100 Manzanas             1 595             1 428                167                               114                               106                                   8
De 100.01 a 200 Manzanas                628                570                  58                                 53                                 50                                   3
De 200.01 a 500 Manzanas                258                235                  23                                 39                                 37                                   2
De 500.01 a más Manzanas                  73                  65                    8                                 17                                 17                                    -