CUADRO N° 2
NÚMERO DE PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES, POR  SEXO Y GRUPOS
DE EDADES, SEGÚN TAMAÑO DE LAS EA's
Tamaño de las EA's  Total Productores(as) Individuales Total de Productores Varones Varones Total de Productoras Mujeres Mujeres
Menos de 25 Años De 25 a 34 Años De 35 a 44 Años De 45 a 54 Años De 55 a 64 Años De 65 a más Años Edad Varón Ignorada Menos de 25 Años De 25 a 34 Años De 35 a 44 Años De 45 a 54 Años De 55 a 64 Años De 65 a más Años Edad Mujer Ignorada
 
  Río San Juan                  7 783            6 675             409          1 346          1 684          1 532             930             755               19            1 108               60             166             307             260             175             129               11
De 0.5 Manzana a Menos                      31                 21                 2                 6                 5                 2                 3                 3                 -                10                 2                 4                 3                 1                 -                 -                 -
De 0.51 a 1 Manzanas                      37                 29                 4                 8                 8                 3                 5                 1                 -                  8                 -                 -                 2                 2                 3                 1                 -
De 1.01 a 2.5 Manzanas                    101                 77                 8               20               16               16                 8                 7                 2                24                 1               10                 7                 3                 2                 1                 -
De 2.51 a 5 Manzanas                    253               214               15               50               64               46               20               17                 2                39                 6                 7               10                 6                 5                 4                 1
De 5.01 a 10 Manzanas                    565               438               35             101             114               84               58               46                 -              127               12               23               42               21               14               15                 -
De 10.01 a 20 Manzanas                 1 013               841               83             203             229             171               86               68                 1              172               13               25               44               40               27               21                 2
De 20.01 a 50 Manzanas                 3 229            2 757             184             631             692             570             375             300                 5              472               21               77             137             120               62               50                 5
De 50.01 a 100 Manzanas                 1 595            1 428               48             211             358             388             237             183                 3              167                 3               16               39               44               37               25                 3
De 100.01 a 200 Manzanas                    628               570               18               74             132             162               99               82                 3                58                 1                 3               12               18               17                 7                 -
De 200.01 a 500 Manzanas                    258               235                 9               33               52               74               30               34                 3                23                 1                 1                 6                 4                 7                 4                 -
De 500.01 a más Manzanas                      73                 65                 3                 9               14               16                 9               14                 -                  8                 -                 -                 5                 1                 1                 1                 -