CUADRO Nº 6
NÚMERO DE PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN AGROPECUARIA POR SEXO, SEGÚN TAMAÑO
 DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Tamaño de las EA's Productores(as) Individuales Productores(as) Individuales que pertenecen a Alguna Organización
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
 
  Boaco              7 863             6 347             1 516                             1 271                             1 135                               136
De 0.5 Manzana a Menos                167                120                  47                                   6                                   5                                   1
De 0.51 a 1 Manzanas                358                254                104                                 22                                 15                                   7
De 1.01 a 2.5 Manzanas                678                508                170                                 58                                 47                                 11
De 2.51 a 5 Manzanas                846                630                216                               102                                 88                                 14
De 5.01 a 10 Manzanas             1 104                882                222                               114                               103                                 11
De 10.01 a 20 Manzanas             1 005                816                189                               141                               130                                 11
De 20.01 a 50 Manzanas             1 607             1 327                280                               239                               216                                 23
De 50.01 a 100 Manzanas             1 011                852                159                               228                               205                                 23
De 100.01 a 200 Manzanas                645                553                  92                               184                               163                                 21
De 200.01 a 500 Manzanas                354                322                  32                               144                               131                                 13
De 500.01 a más Manzanas                  88                  83                    5                                 33                                 32                                   1